Innovatech Law Firm

Serveis Jurídics

 • Llicències, Transferència de Tecnologia i Propietat Intel·lectual i Industrial

  Redacció i negociació a nivell nacional i internacional de:

  Contractes de transferència de tecnologia

  Contractes de llicència

  Contractes de desenvolupament

  Contractes de codesenvolupament

  Acords de col·laboració

  Acords de consorci

  Acords de cotitularitat

  Cessió de drets d'autors o / i inventors

  Protecció de software, marques i patents

  Contractes amb CROs i hospitals per a la realització d'assaigs clínics (fase 1, 2 i 3)

  Contractes amb companyies I institucions per la realització de estudis preclínics

 • Capital de Risc i Fusions i Adquisicions

  Constitució i suport jurídic de fons d'inversió

  Constitució i suport jurídic de societats gestores

  Reglaments de fons d'inversió

  Estatuts de societats gestores

  Fullets Informatius

  Contractes d'inversió

  Pactes de socis

  Compravenda d'empreses i negocis

  Préstecs participatius i ordinaris

  Altres modalitats d'inversió a nivell nacional i internacional

 • Mercantil i Societari

  Funcions i responsabilitats com Secretari del Consell d'Administració

  Redacció i negociació de contractes de distribució

  Redacció i negociació de contractes d'agència

  Redacció i negociació de contractes de confidencialitat

  Redacció d'estatuts

  Constitució de societats

  Assessorament a inversors, emprenedors, gestors, directors generals i socis

 • Protecció de Dades

  Protecció de dades personals

  Aplicació de reglament general europeu de protecció de dades

  Elaboració de documents de seguretat

  Redacció de documentació en matèria d'informació, consentiment i exercici de drets

Contacta amb nosaltres